Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeBáo cáo của chính phủ
Báo cáo nghiên cứu thể chế
(05/16/2015)

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU “ĐỔI MỚI TƯ DUY VÀ THÁO BỎ NÚT THẮT THỂ CHẾ ĐỂ CHUYỂN MẠNH NỀN KINH TẾ NƯỚC TA SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐẦY ĐỦ, HIỆN ĐẠI ”


"Có thế nói, cải cách 30 năm qua ở Việt Nam mới chủ yếu tập trung vào giảm và thu hẹp vai trò và chức năng của nhà nước, mà chưa có đổi mới căn bản cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước; chưa thay đổi cơ bản tư duy về kinh tế thị trường, về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Về cách thức quản lý, thì công cụ và mệnh lệnh hành chính vẫn được sử dụng phổ biến; chế độ “làm việc tập thể” kéo dài từ hệ thống cũ, khiến cho bộ máy, các qui trình ra quyết định và việc điều hành, thực thi các quyết định của nhà nước rất khó cải thiện được tính minh bạch và trách nhiệm giải trình."

Báo cáo Nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyến Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Giám đốc Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam


Tải về

Nguồn: RCV, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Related news Send email Print [Back]
 
Công bố toàn văn Hiệp định TPP (11/10/2015)
Tóm tắt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) (10/08/2015)
Báo cáo quốc gia: Kết quả 15 năm thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam (10/01/2015)
Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng năm 2015 (08/28/2015)
Báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 8 năm 2015 (08/28/2015)
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoan 2000-2013 (07/23/2014)
Báo cáo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014 (Báo cáo tóm tắt) (07/02/2014)
Công bố Báo cáo Kinh tế vĩ mô năm 2014: “Cải cách thể chế kinh tế: Chìa khóa cho tái cơ cấu” (06/27/2014)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2014, tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (03/05/2014)
Báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2013, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP (06/27/2013)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications