Đăng ký   |    English
Trang chủBáo cáo của chính phủ
Báo cáo quốc gia: Kết quả 15 năm thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam
(01/10/2015)

Kể từ khi ký kết Tuyên bố Thiên niên kỷ, Việt Nam đã quyết tâm thực hiện những cam kết. Trong suốt 15 năm qua, Việt Nam đã coi các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ tới năm 2015 là một ưu tiên quan trọng của quốc gia. Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ nhằm đạt được các mục tiêu đó, dù gặp nhiều khó khưn và thách thức.


Xem chi tiết

Nguồn: Bộ kế hoạch và Đầu tư
Các tin liên quan Gửi email In [Quay lại]
 
Công bố toàn văn Hiệp định TPP (10/11/2015)
Tóm tắt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) (08/10/2015)
Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng năm 2015 (28/08/2015)
Báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 8 năm 2015 (28/08/2015)
Báo cáo nghiên cứu thể chế (16/05/2015)
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoan 2000-2013 (23/07/2014)
Báo cáo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014 (Báo cáo tóm tắt) (02/07/2014)
Công bố Báo cáo Kinh tế vĩ mô năm 2014: “Cải cách thể chế kinh tế: Chìa khóa cho tái cơ cấu” (27/06/2014)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2014, tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (05/03/2014)
Báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2013, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP (27/06/2013)
1 2 3
Tin nổi bật
Hội nghị Trung ương 5 sẽ ra nghị quyết về kinh tế tư nhân
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương: Chưa đảm bảo tính minh bạch
Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
9 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2017 (20/10)
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện