Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeBáo cáo của chính phủ
Tóm tắt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
(10/08/2015)

Tối qua 5-10 theo giờ Việt Nam, cuộc đàm phán kéo dài 5 năm qua về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức hoàn tất sau khi 12 bộ trưởng thương mại của 12 quốc gia thành viên đồng thuận về dự thảo hiệp định và tổ chức họp báo để công bố kết thúc đàm phán.


Do nội dung đàm phán được giữ bí mật nên các doanh nghiệp và người dân gần như không tiếp cận được những nội dung căn bản của hiệp định TPP. Bộ Công Thương Việt Nam đã soạn thảo một bản tóm tắt nội dung Hiệp định và công bố trên trang web của Bộ.

Để bạn đọc tiện tham khảo, chúng tôi đăng lại bản tóm tắt này từ trang web của Bộ Công Thương. Xin bấm vào đường dẫn bên dưới để đọc tài liệu.

Tóm tắt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Nguồn: TBKTSG


Related news Send email Print [Back]
 
Công bố toàn văn Hiệp định TPP (11/10/2015)
Báo cáo quốc gia: Kết quả 15 năm thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam (10/01/2015)
Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng năm 2015 (08/28/2015)
Báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 8 năm 2015 (08/28/2015)
Báo cáo nghiên cứu thể chế (05/16/2015)
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoan 2000-2013 (07/23/2014)
Báo cáo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014 (Báo cáo tóm tắt) (07/02/2014)
Công bố Báo cáo Kinh tế vĩ mô năm 2014: “Cải cách thể chế kinh tế: Chìa khóa cho tái cơ cấu” (06/27/2014)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2014, tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (03/05/2014)
Báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2013, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP (06/27/2013)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications