Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeBáo cáo của chính phủ
Công bố toàn văn Hiệp định TPP

Trước nhu cầu tìm hiểu thông tin của công chúng, các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã quyết định công bố toàn văn Hiệp định này.

Tóm tắt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Tối qua 5-10 theo giờ Việt Nam, cuộc đàm phán kéo dài 5 năm qua về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức hoàn tất sau khi 12 bộ trưởng thương mại của 12 quốc gia thành viên đồng thuận về dự thảo hiệp định và tổ chức họp báo để công bố kết thúc đàm phán.

Báo cáo quốc gia: Kết quả 15 năm thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam

Kể từ khi ký kết Tuyên bố Thiên niên kỷ, Việt Nam đã quyết tâm thực hiện những cam kết. Trong suốt 15 năm qua, Việt Nam đã coi các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ tới năm 2015 là một ưu tiên quan trọng của quốc gia. Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ nhằm đạt được các mục tiêu đó, dù gặp nhiều khó khưn và thách thức.

Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng năm 2015
Báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 8 năm 2015
Báo cáo nghiên cứu thể chế

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU “ĐỔI MỚI TƯ DUY VÀ THÁO BỎ NÚT THẮT THỂ CHẾ ĐỂ CHUYỂN MẠNH NỀN KINH TẾ NƯỚC TA SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐẦY ĐỦ, HIỆN ĐẠI ”

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoan 2000-2013
Báo cáo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014 (Báo cáo tóm tắt)

Để cung cấp kịp thời thông tin về xu hướng sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp hiện nay, phục vụ cho yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo  các Bộ, ngành ở Trung ương, từ ngày 01 tháng 3 đến 30 tháng 4 năm 2014 Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra chọn mẫu về xu hướng sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. Đối tượng điều tra bao gồm 8.100 (250 DN nhà nước, 7.200 DN ngoài nhà nước và 650 DN có vốn đầu tư nước ngoài).

Công bố Báo cáo Kinh tế vĩ mô năm 2014: “Cải cách thể chế kinh tế: Chìa khóa cho tái cơ cấu”

Báo cáo kinh tế vĩ mô là ấn phẩm được Nhóm Tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô (MAG) xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô”, do UNDP tài trợ và Ủy ban Kinh tế chủ trì, tổng kết và đánh giá diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô của kinh tế Việt Nam và thế giới, phân tích chuyên sâu một số vấn đề kinh tế và chính sách vĩ mô nổi bật trong năm, đồng thời đề cập những vấn đề mang tính trung và dài hạn đối với nền kinh tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2014, tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
Related news
 
Báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2013, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP (06/27/2013)
Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012, 4 tháng đầu năm 2013. (05/21/2013)
Báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013 (01/09/2013)
Báo cáo Về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 và thứ 3 (khoá XIII) (01/09/2013)
Báo cáo của Chính phủ về Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (03/23/2007)
Nghị quyết của Chính phủ số 28/2006/NQ-CP ngày 7/11/2006 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2006 (12/12/2006)
Nghị quyết của Chính phủ số 13/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2006 (08/02/2006)
Nghị quyết của Chính phủ số 12/2006/NQ-CP ngày 5 tháng 6 năm 2006 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm2006 (06/28/2006)
Báo cáo của chính phủ về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2006 - 2010 do phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại kỳ họp thứ 9, quốc hội khoá XI (05/17/2006)
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2006 số 06/2006/NQ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2006 (04/17/2006)
1 2
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications