Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCác loại hình doanh nghiệp
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng, vấn đề và gợi ý giải pháp thúc đẩy
(03/02/2015)

Tái cơ cấu DNNN thực chất đã diễn ra trong gần 30 năm qua cùng với quá trình đổi mới kinh tế nhưng được sử dụng với một tên khác là sắp xếp, đổi mới DNNN. Các hình thức sắp xếp, đổi mới DNNN đa dạng bao gồm sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao doanh nghiệp, chuyển giao dự án, cổ phần hoá, giao, bán doanh nghiệp... trong đó cổ phần hoá DNNN là phổ biến và rất được coi trọng.


NỘI DUNG

1. Thực trạng tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

2. Những vấn đề trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

3. Đổi mới cách tiếp cận trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

4. Một số khuyến nghị về giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

3.1. Mục tiêu tái cơ cấu

3.2. Tái cơ cấu ngành, lĩnh vực hoạt động của DNNN

3.3. Tái cơ cấu vị trí chi phối, độc quyền của DNNN

3.4. Tái cơ cấu vai trò chính sách của DNNN

3.5. Tái cơ cấu vị thế “kép” của Nhà nước trong quan hệ với DNNN

3.6. Tăng cường năng lực quản trị của người đại diện theo uỷ quyền của chủ sở hữu nhà nước và người đại diện vốn

3.7. Tái cơ cấu TĐKTNN và TCTNN


Xem chi tiết

Nguồn:
Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2015
Related news Send email Print [Back]
 
TÁI CẤU TRÚC QUẢN TRỊ ĐỂ THÚC ĐẨY CƠ CẤU LẠI KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM (08/24/2017)
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ (06/19/2017)
CƠ CẤU LẠI KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM (02/17/2017)
MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH (02/17/2017)
Một số luận cứ khoa học của việc thực hiện tập trung chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước và các mô hình cơ quan, tổ chức chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại một số quố (07/05/2016)
CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG (07/05/2016)
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Kinh nghiệm của Nhật Bản (03/02/2015)
Giám sát, đánh giá doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng và khuyến nghị đổi mới (03/02/2015)
Đổi mới quan điểm về vai trò và hiệu quả của tập đoàn kinh tế Nhà nước trong thể chế kinh tế thị trường (03/02/2015)
Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Nhìn từ cải cách thể chế kinh tế (02/26/2015)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications