Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCác loại hình doanh nghiệp
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Kinh nghiệm của Nhật Bản
(03/02/2015)

CSR không phải chủ đề mới ở Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường EU, Nhật Bản, Bắc Mỹ thường xuyên phải đối mặt với những yêu cầu báo cáo liên quan đến CSR. Tuy vậy, dường như CSR vẫn chưa thực sự được quan tâm thỏa đáng ở Việt Nam, cả về quan điểm, nội dung và cách thức thực hiện. Phần lớn doanh nghiệp chưa có nhận thức đầy đủ về CSR cũng như vai trò của nó đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mình, thậm chí một số còn coi CSR là gánh nặng chi phí.


NỘI DUNG

Mở đầu

1. Nhận thức chung về CSR ở Nhật Bản

2. Khung khổ thực hiện CSR của các doanh nghiệp Nhật Bản

2.1. Các tiêu chuẩn quốc tế và trong nước

2.2. Vai trò của Nhà nước và các tổ chức dân sự

2.2.1. Chính sách của Nhà nước

2.2.2. Các tổ chức dân sự

3. Thực hiện CSR của các doanh nghiệp Nhật Bản hiện nay

3.1. Tình hình chung

3.1.1. Cách thức thực hiện

3.1.2. Nội dung thực hiện

3.2. Một số trường hợp điển hình

3.2.1. Ngành vận tải và bảo vệ môi trường: Trường hợp của Tập đoàn Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East Group)

3.2.2. CSR và chiến lược cạnh tranh toàn cầu: Trường hợp của Tập đoàn Hitachi

3.2.3. Nippon Airways đảm bảo an toàn, được xã hội tin tưởng, duy trì sự tăng trưởng bền vững và có đóng góp cho xã hội của tương lai

3.2.4. TOYOTA Motor Corporation (TMC)

3.2.5. Tập đoàn Khí đốt TOKYO – TOKYO GAS

3.2.6.   HONDA

3.2.7.   Tập đoàn TOBU - sở hữu Tòa tháp TOKYO SKYTREE

4. Một số nhận xét và khuyến nghị

4.1. Một số nhận xét

4.2. Một số khuyến nghị

4.2.1. Tiếp tục phổ biến tăng cường nhận thức về CSR cho các bên có liên quan

4.2.2. Sớm hình thành các tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử ở tầm ngành và quốc gia về CSR

4.2.3. Từng bước áp dụng chế độ báo cáo về CSR

4.2.4. Từng bước lấy CSR là một tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư vào Việt Nam

4.2.5. Tăng cường hợp tác với các quốc gia đã thực hiện tốt CSR


Xem chi tiết

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2015
Related news Send email Print [Back]
 
TÁI CẤU TRÚC QUẢN TRỊ ĐỂ THÚC ĐẨY CƠ CẤU LẠI KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM (08/24/2017)
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ (06/19/2017)
CƠ CẤU LẠI KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM (02/17/2017)
MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH (02/17/2017)
Một số luận cứ khoa học của việc thực hiện tập trung chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước và các mô hình cơ quan, tổ chức chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại một số quố (07/05/2016)
CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG (07/05/2016)
Giám sát, đánh giá doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng và khuyến nghị đổi mới (03/02/2015)
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng, vấn đề và gợi ý giải pháp thúc đẩy (03/02/2015)
Đổi mới quan điểm về vai trò và hiệu quả của tập đoàn kinh tế Nhà nước trong thể chế kinh tế thị trường (03/02/2015)
Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Nhìn từ cải cách thể chế kinh tế (02/26/2015)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications