Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCải cách hành chính
Chủ trương và chính sách đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công
(10/08/2007)

Thuật ngữ “đơn vị sự nghiệp công” được dùng để chỉ các cơ quan thuộc nhà nước có các hoạt động không tạo ra sản phẩm vật chất nhưng cần thiết để thoả mãn nhu cầu của xã hội và cá nhân con người, như y tế, giáo dục, khoa học, văn hoá. Những hoạt động này thường không lấy lợi nhuận làm mục tiêu nên được Nhà nước tài trợ kinh phí để thực hiện. Các đơn vị sự nghiệp trước đây hoạt động không khác nhiều so với các đơn vị hành chính, nên nhiều khi được gọi là các “đơn vị hành chính- sự nghiệp”. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, chúng ta cần phân biệt rõ hai loại hình đơn vị đó để có các chính sách và cơ chế quản lý phù hợp. Trong phạm vi bài viết này, cải cách các đơn vị sự nghiệp công được tập trung vào các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công như giáo dục, khoa học, y tế, văn hoá, thể dục thể thao.

Nguồn:  VNEP, tháng 10/2007


Related news Send email Print [Back]
 
Báo cáo tổng hợp bình chọn quy định pháp luật năm 2016 (05/08/2017)
Cải cách thủ tục hành chính thuế: Bước đột phá từ những yêu cầu bức thiết (08/21/2014)
Để đổi mới hiệu quả cơ chế quản lý hoạt động sự nghiệp công lập (03/11/2014)
Tăng cường hiệu quả áp dụng đánh giá tác động pháp luật (RIA) tại Việt Nam (12/26/2013)
Cải cách chế độ tiền lương (12/18/2009)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan chính quyền và công chức, năng lực kinh doanh của doanh nhân (06/06/2008)
Đổi mới cách làm chiến lược (05/06/2008)
Đổi mới vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam (04/18/2008)
Lại bàn về cải cách hành chính (03/21/2008)
Xóa bao cấp vẫn là khâu đột phá để phát triển kinh tế Việt Nam (03/20/2008)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications