Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCải cách hành chính
Những điểm mới trong phòng, chống tham nhũng và lãng phí ở Việt Nam
(06/28/2007)
Ở nước ta, trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của 20 năm đổi mới vừa qua, bên cạnh những thành tựu rất quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội mà chúng ta đã đạt được, thì tham nhũng và lãng phí cũng đang trở thành vấn đề rất nghiêm trọng, gây ra nguy cơ đe doạ trực tiếp quá trình phát triển. Tham nhũng và lãng phí là hai “quốc nạn” có mối quan hệ tương tác mật thiết với nhau, phát sinh do nhiều nguyên nhân khác nhau. Mặc dù Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã nỗ lực đấu tranh phòng, chống tham nhũng và lãng phí trong nhiều năm qua, một số kết quả tích cực đã đạt được, nhưng hiện tượng tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có những chủ trương, biện pháp mới trong cuộc đấu tranh này.
Xem chi tiết

Nguồn: VNEP - 06/2007
Related news Send email Print [Back]
 
Báo cáo tổng hợp bình chọn quy định pháp luật năm 2016 (05/08/2017)
Cải cách thủ tục hành chính thuế: Bước đột phá từ những yêu cầu bức thiết (08/21/2014)
Để đổi mới hiệu quả cơ chế quản lý hoạt động sự nghiệp công lập (03/11/2014)
Tăng cường hiệu quả áp dụng đánh giá tác động pháp luật (RIA) tại Việt Nam (12/26/2013)
Cải cách chế độ tiền lương (12/18/2009)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan chính quyền và công chức, năng lực kinh doanh của doanh nhân (06/06/2008)
Đổi mới cách làm chiến lược (05/06/2008)
Đổi mới vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam (04/18/2008)
Lại bàn về cải cách hành chính (03/21/2008)
Xóa bao cấp vẫn là khâu đột phá để phát triển kinh tế Việt Nam (03/20/2008)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications