Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCải cách hành chính
Tăng cường hiệu quả áp dụng đánh giá tác động pháp luật (RIA) tại Việt Nam
(12/26/2013)

Với tác động của thế hội nhập quốc tế, việc bảo đảm hài hòa quy trình xây dựng chính sách pháp luật là một yêu cầu để đảm bảo tính tương đồng cho giao thương phát triển kinh tế. RIA sẽ là công cụ xây dựng chính sách pháp luật tốt, xác định rõ được mục tiêu nào cần tập trung giải quyết để giảm thiểu tác động không mong muốn, bảo đảm được tính cân xứng khi áp dụng các công cụ và chính sách pháp luật phù hợp với đối tượng của quy mô đó.MỤC LỤC


I.
KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG PHÁP LUẬT (RIA)

I.1. Khái niệm chung

I.2. Các yếu tố hợp thành RIA

I.3. Ý nghĩa của RIA

II. KINH NGHIỆM ÁP DỤNG RIA TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC TẠI NHẬT BẢN

II.1. Hoạt động đánh giá tác động chính sách tại Nhật Bản        

II.2. Kinh nghiệm áp dụng RIA tại tỉnh Iwante – Nhật Bản

III. TÌNH HÌNH ÁP DỤNG RIA TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

III.1. Tình hình áp dụng RIA tại Việt Nam

III.1.1. Cơ sở pháp lý cho định chế RIA tại Việt Nam

III.1.2. Thực trạng ứng dụng RIA tại Việt Nam

III.2. Khuyến nghị việc tổ chức thực hiện RIA tại Việt Nam

SUMMARY: STRENGTHENING THE EFFECTIVENESS OF APPLYING REGULATORY IMPACTS ASSESSMENT (RIA) IN VIETNAM


Xem chi tiết

Nguồn:
FES - Trung tâm Thông tin Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Related news Send email Print [Back]
 
Báo cáo tổng hợp bình chọn quy định pháp luật năm 2016 (05/08/2017)
Cải cách thủ tục hành chính thuế: Bước đột phá từ những yêu cầu bức thiết (08/21/2014)
Để đổi mới hiệu quả cơ chế quản lý hoạt động sự nghiệp công lập (03/11/2014)
Cải cách chế độ tiền lương (12/18/2009)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan chính quyền và công chức, năng lực kinh doanh của doanh nhân (06/06/2008)
Đổi mới cách làm chiến lược (05/06/2008)
Đổi mới vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam (04/18/2008)
Lại bàn về cải cách hành chính (03/21/2008)
Xóa bao cấp vẫn là khâu đột phá để phát triển kinh tế Việt Nam (03/20/2008)
Cải cách hành chính ở Việt Nam (11/20/2007)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications