Đăng ký   |    English
Trang chủCải cách hành chính
Tăng cường hiệu quả áp dụng đánh giá tác động pháp luật (RIA) tại Việt Nam
(26/12/2013)

Với tác động của thế hội nhập quốc tế, việc bảo đảm hài hòa quy trình xây dựng chính sách pháp luật là một yêu cầu để đảm bảo tính tương đồng cho giao thương phát triển kinh tế. RIA sẽ là công cụ xây dựng chính sách pháp luật tốt, xác định rõ được mục tiêu nào cần tập trung giải quyết để giảm thiểu tác động không mong muốn, bảo đảm được tính cân xứng khi áp dụng các công cụ và chính sách pháp luật phù hợp với đối tượng của quy mô đó.MỤC LỤC


I.
KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG PHÁP LUẬT (RIA)

I.1. Khái niệm chung

I.2. Các yếu tố hợp thành RIA

I.3. Ý nghĩa của RIA

II. KINH NGHIỆM ÁP DỤNG RIA TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC TẠI NHẬT BẢN

II.1. Hoạt động đánh giá tác động chính sách tại Nhật Bản        

II.2. Kinh nghiệm áp dụng RIA tại tỉnh Iwante – Nhật Bản

III. TÌNH HÌNH ÁP DỤNG RIA TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

III.1. Tình hình áp dụng RIA tại Việt Nam

III.1.1. Cơ sở pháp lý cho định chế RIA tại Việt Nam

III.1.2. Thực trạng ứng dụng RIA tại Việt Nam

III.2. Khuyến nghị việc tổ chức thực hiện RIA tại Việt Nam

SUMMARY: STRENGTHENING THE EFFECTIVENESS OF APPLYING REGULATORY IMPACTS ASSESSMENT (RIA) IN VIETNAM


Xem chi tiết

Nguồn:
FES - Trung tâm Thông tin Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Các tin liên quan Gửi email In [Quay lại]
 
Cải cách thủ tục hành chính thuế: Bước đột phá từ những yêu cầu bức thiết (21/08/2014)
Để đổi mới hiệu quả cơ chế quản lý hoạt động sự nghiệp công lập (11/03/2014)
Cải cách chế độ tiền lương (18/12/2009)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan chính quyền và công chức, năng lực kinh doanh của doanh nhân (06/06/2008)
Đổi mới cách làm chiến lược (06/05/2008)
Đổi mới vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam (18/04/2008)
Lại bàn về cải cách hành chính (21/03/2008)
Xóa bao cấp vẫn là khâu đột phá để phát triển kinh tế Việt Nam (20/03/2008)
Cải cách hành chính ở Việt Nam (20/11/2007)
Chủ trương và chính sách đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công (08/10/2007)
1 2 3
Tin nổi bật
Hội nghị Trung ương 5 sẽ ra nghị quyết về kinh tế tư nhân
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương: Chưa đảm bảo tính minh bạch
Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
9 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2017 (20/10)
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện