Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCải cách hành chính
Vài vấn đề về chương trình cải cách hành chính trong giai đoạn mới
(10/19/2006)
Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) cho 10 năm 2001-2010 đã được xây dựng và thông qua chính thức từ ngay đầu thập niên cùng với sự ra đời của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm Trưởng ban đã tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhiều chương trình cải cách khác đang được song song tiến hành. Nội dung của Chương trình cũng được sắp xếp thiết thực, hợp lý và những chương trình con bên trong cũng đã được cân nhắc lựa chọn chu đáo.
Xem chi tiết

VNEP – tháng 10/2006
Related news Send email Print [Back]
 
Báo cáo tổng hợp bình chọn quy định pháp luật năm 2016 (05/08/2017)
Cải cách thủ tục hành chính thuế: Bước đột phá từ những yêu cầu bức thiết (08/21/2014)
Để đổi mới hiệu quả cơ chế quản lý hoạt động sự nghiệp công lập (03/11/2014)
Tăng cường hiệu quả áp dụng đánh giá tác động pháp luật (RIA) tại Việt Nam (12/26/2013)
Cải cách chế độ tiền lương (12/18/2009)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan chính quyền và công chức, năng lực kinh doanh của doanh nhân (06/06/2008)
Đổi mới cách làm chiến lược (05/06/2008)
Đổi mới vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam (04/18/2008)
Lại bàn về cải cách hành chính (03/21/2008)
Xóa bao cấp vẫn là khâu đột phá để phát triển kinh tế Việt Nam (03/20/2008)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications