Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeChính sách tài khóa - Chính sách tiền tệ
Trung Quốc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ và vấn đề chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu ở Việt Nam
(09/04/2014)

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước có mối quan sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ kinh tế giữa hai nước ngày càng được mở rộng, tăng cường và được thúc đẩy bởi các hiệp ước thương đa phương và cả sự gần gũi về địa lý. Chính vì vậy, việc nghiên cứu khả năng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ Trung Quốc và tác động có thể của việc đối với thực thi chính sách tiền tệ nói chung và chính sách tiền tệ lấy lạm phát làm mục tiêu là cần thiết.


Mục lục

1.    Đặt vấn đề

2. Quốc tế hóa đồng nhân dân tệ

2.1.   Khái niệm và nội dung đồng tiền quốc tế

2.2 Lợi ích và bất lợi/rủi ro có thể của việc QTH tiền tệ đối với nước bản tệ và các nước liên quan

2.3 Tiến trình QTH NDT

3. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách tiền tệ lấy lạm phát làm mục tiêu

4. Một số vấn đề đặt ra đối với CSTT LPMT ở Việt Nam và tác động có thể của QTHNDT đối với việc thực hiện khung khổ này trong thời gian tới

4.1 Triển vọng quốc tế hóa NDT và bất ổn tài chính toàn cầu

4.2 Triển vọng áp dụng CSTT LPMT ở Việt Nam

Xem chi tiết

Tác giả: TS. Lê Xuân Sang

Nguồn: Kỷ yếu hội thảo “Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu” do NHNN tổ chức (tháng 5/2013)

Related news Send email Print [Back]
 
Lãi suất tiền đồng bật tăng trên thị trường liên ngân hàng (12/02/2016)
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHNN: “CÚ HÍCH” CHO DN PHÁT TRIỂN (11/15/2016)
HSBC: Thận trọng “chính sách nới lỏng điều kiện tín dụng hơn kỳ vọng” (06/13/2016)
Chính sách tiền tệ giai đoạn 2011- 2015: Hiệu quả và niềm tin (02/02/2016)
Kinh nghiệm Hàn Quốc trong duy trì ổn định tài chính trong bối cảnh khủng hoảng tài chính - tiền tệ (03/02/2015)
Giám sát an toàn tài chính-tiền tệ: Nhiệm vụ kép của thể chế (04/15/2014)
Điều hành chính sách tiền tệ: Những vấn đề đặt ra (03/31/2014)
Bàn về việc áp dụng khung khổ chính sách tiền tệ theo lạm phát mục tiêu (02/20/2014)
Điều hành kinh tế vĩ mô: Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ (21/01) (01/21/2014)
Giải quyết nợ xấu - Vấn đề mấu chốt trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng (12/26/2013)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications