Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCông nghiệp hóa - Hiện đại hóa
Các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức trong xu thế phát triển kinh tế toàn cầu và ở Việt Nam
(12/27/2013)

Phát triển các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức đòi hỏi không chỉ là tiếp nhận và cải tiến công nghệ của bản thân doanh nghiệp mà điều cần là có những sáng tạo mở đường từ kết quả đổi mới của tổ chức nghiên cứu phát triển (R&D) nhằm tạo ra những công nghệ mới, đáp ứng được nhu cầu phát triển bền vững và lợi thế cạnh tranh, nâng cao vị thế doanh nghiệp trong chuỗi giá giá trị toàn cầu


Xem chi tiết


Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, CIEM
Related news Send email Print [Back]
 
Khi nào công nghiệp hỗ trợ hết èo uột? (12/02/2016)
Mô hình quản trị cụm liên kết ngành và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam (03/02/2015)
Phân cấp và hiệu quả đầu tư khu công nghiệp tại Việt Nam (01/21/2015)
Chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ: Lý luận, thực tiễn và định hướng cho Việt Nam (09/04/2014)
Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ: Gỡ từ cơ chế, chính sách (04/14/2014)
Chính sách chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang mô hình doanh nghiệp (03/06/2014)
Hình thành và phát triển cụm liên kết ngành ở Việt Nam: Một số lựa chọn chính sách (12/04/2013)
Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng năng suất (lao động) ở Việt Nam (08/20/2013)
Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế (04/04/2011)
Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ thực trạng và một số khuyến nghị (10/30/2009)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications