Đăng ký   |    English
Trang chủCông nghiệp hóa - Hiện đại hóa
Chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ: Lý luận, thực tiễn và định hướng cho Việt Nam
(04/09/2014)

Tại Việt Nam, các vấn đề lý luận cũng như chính sách phát triển ngành CNHT chỉ được bàn thảo nhiều trong khoảng 5 năm gần đây. Trong những năm qua, việc năng lực cạnh tranh (quốc gia, doanh nghiệp) ít được cải thiện, chính sách nội địa hóa không đạt kết quả như mong muốn, những bất ổn vĩ mô kéo dài và việc chậm trễ thực hiện xây dựng và ban hành các chính sách thúc đẩy CNHT phát triển đã và đang tạo sức ép ngày càng lớn cho việc hoàn thiện, cụ thể hóa và có thể chỉnh đổi khung pháp lý và chính sách phát triển CNHT ở Việt Nam trong thập niên tới.Mục lục

 

1. Một số vấn đề lý luận

1.1 Khái niệm công nghiệp hỗ trợ

1.2. Nhìn nhận lại vai trò của công nghiệp hỗ trợ

2. Mt s kinh nghim quc tế trong phát trin công nghip h tr

2.1 Kinh nghiệm của Thái Lan và Malaixia trong xây dựng chính sách tài chính cho công nghiệp hỗ trợ

2.2 Kinh nghiệm Malaixia

2.3 Kinh nghiệm của Thái Lan

3. Thực trạng phát triển và chính sách tài chính khuyến khích công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam

4. Một số định hướng chính sách thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ

4.1. Triển vọng phát triển công nghiệp hỗ trợ

4.2. Một số định hướng chính sách

Xem chi tiết


Tác giả:
TS. Lê Xuân Sang, Th.S Nguyễn Thị Thu Huyền

Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo “Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam do Viên Chính sách Công nghệp (Bộ Công Thương) và Chiến lược và  Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức tháng 12/2011

Các tin liên quan Gửi email In [Quay lại]
 
Khi nào công nghiệp hỗ trợ hết èo uột? (02/12/2016)
Mô hình quản trị cụm liên kết ngành và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam (02/03/2015)
Phân cấp và hiệu quả đầu tư khu công nghiệp tại Việt Nam (21/01/2015)
Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ: Gỡ từ cơ chế, chính sách (14/04/2014)
Chính sách chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang mô hình doanh nghiệp (06/03/2014)
Các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức trong xu thế phát triển kinh tế toàn cầu và ở Việt Nam (27/12/2013)
Hình thành và phát triển cụm liên kết ngành ở Việt Nam: Một số lựa chọn chính sách (04/12/2013)
Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng năng suất (lao động) ở Việt Nam (20/08/2013)
Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế (04/04/2011)
Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ thực trạng và một số khuyến nghị (30/10/2009)
1 2 3
Tin nổi bật
Hội nghị Trung ương 5 sẽ ra nghị quyết về kinh tế tư nhân
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương: Chưa đảm bảo tính minh bạch
Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
9 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2017 (20/10)
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện