Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCông nghiệp hóa - Hiện đại hóa
Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng năng suất (lao động) ở Việt Nam
(08/20/2013)

Từ nhiều thập kỷ nay, năng suất lao động được sử dụng như là một tiêu chí để đo trình độ phát triển của một nước và đến ngày nay sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước vẫn xoay quanh vấn đề chênh lệch về năng suất lao động (chứ không phải chênh lệch về qui mô nền kinh tế, về tốc độ tăng GDP hay về tốc độ tăng tổng năng suất các nhân tố v.v.). Muốn tăng mức năng suất lao động trước hết đòi hỏi phải có tăng trưởng năng suất lao động. Để thoát khỏi tình trạng kém phát triển, tiến tới trở thành nước công nghiệp thì tiếp tục tăng năng suất lao động và tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng CNH là các mục tiêu hết sức quan trọng.


Xem chi tiết


Nguồn: Nguyễn Thị Tuệ Anh và cộng sự, Đề tài cấp bộ năm 2010, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2013
Related news Send email Print [Back]
 
Khi nào công nghiệp hỗ trợ hết èo uột? (12/02/2016)
Mô hình quản trị cụm liên kết ngành và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam (03/02/2015)
Phân cấp và hiệu quả đầu tư khu công nghiệp tại Việt Nam (01/21/2015)
Chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ: Lý luận, thực tiễn và định hướng cho Việt Nam (09/04/2014)
Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ: Gỡ từ cơ chế, chính sách (04/14/2014)
Chính sách chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang mô hình doanh nghiệp (03/06/2014)
Các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức trong xu thế phát triển kinh tế toàn cầu và ở Việt Nam (12/27/2013)
Hình thành và phát triển cụm liên kết ngành ở Việt Nam: Một số lựa chọn chính sách (12/04/2013)
Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế (04/04/2011)
Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ thực trạng và một số khuyến nghị (10/30/2009)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications