Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCông nghiệp hóa - Hiện đại hóa
Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế
(04/04/2011)

Sự phát triển nhanh chóng của KH&CN khiến khoa học ngày càng mang dáng dấp của một ngành kinh tế. Ngành kinh tế này tập hợp những yếu tố cần thiết để hình thành “công xưởng khoa học”, tạo ra hàng loạt sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng sản xuất, kinh doanh.


MỤC LỤC

A.       Khoa học và công nghệ (KH&CN), một nguồn lực then chốt của phát triển kinh tế

I.     Những nhận thức cơ bản

II.   Ý nghĩa kinh tế của phát minh khoa học và tiến bộ công nghệ

1.    Chu kỳ ứng dụng công nghệ - Đường cong hình chuông Rogers

2.    Các giai đoạn phát triển sản phẩm – công nghệ

III.      Kinh nghiệm quốc tế trong việc ứng dụng KH&CN vào phát triển kinh tế

1.    Kinh nghiệm Trung Quốc

2.    Kinh nghiệm Thụy Điển

3.    Kinh nghiệm Hoa Kỳ

B. Chủ trương và biện pháp của Đảng và Chính phủ về ứng dụng KH&CN vào phát triển kinh tế - xã hội

I. Nhận thức về sự kết hợp giữa KH&CN với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

II.   Quan điểm của Đảng và Chính Phủ về việc ứng dụng KH&CN vào phát triển kinh tế- xã hội

C- Thực trạng ứng dụng KH&CN vào phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

I. Những thành tựu đạt được

II.  Những hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong việc ứng dụng KH&CN vào phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

1. Những hạn chế trong việc ứng dụng KH&CN

1.1 Những hạn chế chung về ứng dụng KH&CN vào phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam

1.2.  Những hạn chế trong việc ứng dụng KH&CN trong các doanh nghiệp Việt Nam

1.3. Hạn chế trong việc phát triển thị trường KH&CN Việt Nam

1.4. Hạn chế về ứng dụng KH&CN trong các CNC, khu chế xuất ở Việt Nam

2.    Nguyên nhân của những hạn chế

D. Một số kiến nghị và gợi ý chính sách nhằm tăng cường ứng dụng KH&CN vào phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2011 và các năm tiếp theo

I. Yêu cầu của nền kinh tế đặt ra với KH&CN trong giai đoạn tới

II. Một số gợi ý chính sách nhằm tăng cường ứng dụng KH&CN vào quá trình phát triển kinh tế xã hội

1.    Xác định lại mục tiêu và nhiệm vụ của phát triển KH&CN

2.    Các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng KH&CN vào quá trình phát triển kinh tế

2.1  . Các giải pháp từ phía Chính phủ

2.2. Các giải pháp từ phía các cơ quan nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp cũng như các tổ chức KH&CN

2.3. Phát triển đội ngũ nhân lực cho KH&CN

2.3.1. Xác định và xây dựng nguồn nhân lực cho KH&CN

2.3.2  Phát triển GD&ĐT trong mối quan hệ hữu cơ với KH&CN
Nguồn: VNEP, tháng 04/2011
Related news Send email Print [Back]
 
Khi nào công nghiệp hỗ trợ hết èo uột? (12/02/2016)
Mô hình quản trị cụm liên kết ngành và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam (03/02/2015)
Phân cấp và hiệu quả đầu tư khu công nghiệp tại Việt Nam (01/21/2015)
Chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ: Lý luận, thực tiễn và định hướng cho Việt Nam (09/04/2014)
Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ: Gỡ từ cơ chế, chính sách (04/14/2014)
Chính sách chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang mô hình doanh nghiệp (03/06/2014)
Các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức trong xu thế phát triển kinh tế toàn cầu và ở Việt Nam (12/27/2013)
Hình thành và phát triển cụm liên kết ngành ở Việt Nam: Một số lựa chọn chính sách (12/04/2013)
Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng năng suất (lao động) ở Việt Nam (08/20/2013)
Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ thực trạng và một số khuyến nghị (10/30/2009)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications