Đăng ký   |    English
Tin mới
Hầu như DN FDI nào cũng chuyển giá, trốn thuế (17/04)

Nạn chuyển giá và trốn thuế đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã không còn mới, báo cáo của Thanh tra Tổng cục Thuế mới đây cho thấy hầu như doanh nghiệp FDI nào bị kiểm tra cũng vi phạm về khai lỗ, trốn thuế.

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh (17/04)
TPP: Cơ hội luôn đi kèm thách thức (17/04)
CPI tháng 4 có thể vẫn giảm (17/04)
CPI tháng 4 có thể vẫn giảm (17/04)
Vai trò vốn FDI còn mờ nhạt (17/04)
Điểm nóng
Ba đột phá trong chiến lược phát triển
Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: Lý luận, thực tiễn và giải pháp
Chất lượng thể chế đang ở đâu?
Cần những giải pháp đột phá!
Tái cấu trúc nền kinh tế
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Nhìn từ Bộ Giao thông Vận tải
Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
Hoàn thiện khung pháp lý, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
Kinh tế xanh
Để có tăng trưởng xanh
Tăng trưởng xanh mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp
Lựa chọn kinh doanh xanh: Đòn cân não
Phát triển bền vững
Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam (Phần 1)

Trong mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng của Việt Nam, đầu tư là biến số quyết định tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát CPI, mức nhập siêu, cũng như quy mô thu Ngân sách Nhà nước (NSNN). Mô hình định lượng về mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư (GISI) tại Việt Nam được đề xuất trong bài viết này cho thấy, để đạt được sự tăng trưởng kinh tế bền vững, tốc độ tăng đầu tư cần tương đương với tốc độ tăng trưởng GDP. Hơn nữa, với mức lạm phát mục tiêu đề ra càng thấp bao nhiêu, thì tốc độ tăng trưởng GDP bền vững của nền kinh tế sẽ càng cao bấy nhiêu.

Chính sách tăng trưởng trong mối quan hệ với phân phối thu nhập: Thực tiễn qua khảo sát ở một số tỉnh
Tái cơ cấu kinh tế: Một năm nhìn lại
Vai trò của giáo dục và đào tạo trong xây dựng nguồn nhân lực và bảo đảm công bằng xã hội
Khả năng phục hồi kinh tế - Cơ hội và thách thức
Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
Chính sách chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang mô hình doanh nghiệp

Nhà nước đã đặt ra mục tiêu ưu tiên mọi nguồn lực xã hội cho phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) và đổi mới cơ chế hoạt động của hệ thống KH&CN quốc gia. Theo đó, một số loại hình tổ chức KH&CN buộc phải chuyển sang hoạt động theo hình thức tự trang trải kinh phí hoặc doanh nghiệp (DN) KH&CN.

Hình thành và phát triển cụm liên kết ngành ở Việt Nam: Một số lựa chọn chính sách
Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng năng suất (lao động) ở Việt Nam
Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế
Một số quan điểm và định hướng về giải pháp tạo việc làm và sử dụng lao động nông thôn trong điều kiện suy giảm kinh tế hiện nay
Chính sách tài khóa - Chính sách tiền tệ
Điều hành chính sách tiền tệ: Những vấn đề đặt ra

“Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng” – Thông điệp này liên tục được Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định trong suốt thời gian qua.

Giải quyết nợ xấu - Vấn đề mấu chốt trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng
Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng
Khủng hoảng kép: Khủng hoảng nợ công và khủng hoảng tiền tệ đánh giá rủi ro đối với Việt Nam
Chính sách tài khóa và hệ thống ngân sách
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Cần đột phá thể chế phát triển nông nghiệp
Để khắc phục đà suy giảm của nông nghiệp, thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, bài học lịch sử cho thấy cần phải có đột phá về thể chế như “Khoán 10” vào những năm 80 của thế kỷ trước. Từ đó, nền nông nghiệp có thể phát triển dựa trên quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị và cải thiện khả năng hấp thụ vốn, công nghệ.
Chính sách khắc phục hậu quả lũ lụt cho hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại Hà Tĩnh sau trận lũ kép 2010
Hệ thống khuyến nông VN (27/2/1993 - 27/2/2013): Khuyến nông Việt Nam - 20 năm xây dựng& phát triển
Giải quyết vấn đề ruộng đất của nông dân
Nông nghiệp Việt Nam sau 4 năm thực hiện cam kết WTO - Những thay đổi về chính sách
Phát triển các loại thị trường
Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc khuyến khích tiêu dùng hàng sản xuất trong nước

Trước yêu cầu đưa nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững, giải quyết tốt an sinh xã hội, việc hỗ trợ kinh tế và khích cầu tiêu dùng, làm thay đổi nhận thức, định hướng kinh doanh cho doanh nghiệp trong nước, tạo đà và duy trì tốc độ tăng trưởng là những vấn đề hết sức quan trọng hiện nay.

Thực trạng về hàng Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam, cơ chế, chính sách đối với người tiêu dùng và những vấn đề đặt ra
Coi trong phát triển thị trường tiêu dùng nội địa
Thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp
Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế
Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới

Cuốn sách này được thực hiện nhằm đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam từ trướng và sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới đến nay và đưa ra các đề xuất điều chỉnh chính sách một cách phù hợp nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với quá trình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013
Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đối với kinh tế Việt Nam
Quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với quy định của WTO
Tác động của Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) lợi ích chính trị và khuyến nghị chính sách
Các loại hình doanh nghiệp
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đang chậm tiến độ

Mặc dù đã đạt được một số chuyển biến song nhìn một cách tổng thể, việc sắp xếp và cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2013 (Theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”) đến nay còn chậm, chưa gặt hái nhiều thành công và phía trước vẫn còn nhiều thách thức về các vấn đề hiệu quả kinh tế, khả năng cạnh tranh, bài toán thoái vốn, quản trị DN, nhất là tính minh bạch của khu vực này.

Xung đột quyền lợi trong công ty cổ phần Việt Nam: Vấn đề và hướng giải quyết
Tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước: Thực trạng và vấn đề
Tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước và vấn đề phân tách giữa chức năng chủ sở hữu và chức năng quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước
Mô hình hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước: Kinh nghiệm của Trung Quốc và Singapore và bài học tham khảo đối với Việt Nam
Cải cách hành chính
Để đổi mới hiệu quả cơ chế quản lý hoạt động sự nghiệp công lập
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, Nhà nước đã ban hành các văn bản chính sách nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL). Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện cải cách hành chính Nhà nước, đến nay, kết quả đạt được còn hạn chế, chưa đáp ứng được so với nhu cầu của xã hội...
Cải cách chế độ tiền lương
Lại bàn về cải cách hành chính
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan chính quyền và công chức, năng lực kinh doanh của doanh nhân
Đổi mới cách làm chiến lược
Kinh nghiệm cải cách và phát triển kinh tế - xã hội của các nước
Các nền kinh tế đang phát triển: Cải cách là con đường thoát khỏi lối mòn
Cổ phần hóa – Kinh nghiệm tại Thái Lan, Hàn Quốc
Thị trường trái phiếu khu vực Đông Á đang tăng trưởng mạnh
Kinh tế Trung Quốc suy yếu, cơ hội nào cho Việt Nam?
Một số kinh nghiệm về thu hút nguồn nhân lực trong khu vực công
Số liệu thống kê
Tình hình kinh tế- xã hội tháng 02 năm 2014
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la mỹ cả nước tháng 2 năm 2014
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la cả nước tháng 1 năm 2014
Tình hình kinh tế- xã hội tháng 01 năm 2014
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013
Văn bản pháp luật
Nghị định số 172/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là c
Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Nghị định số 189/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ
Nghị định số 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Báo cáo của chính phủ
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2014, tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
Báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2013, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP
Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012, 4 tháng đầu năm 2013.
Báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013
Báo cáo Về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 và thứ 3 (khoá XIII)
Tin nổi bật
Những điểm sáng của nền kinh tế trong quý I/2014 (14/04)
Kinh tế đối ngoại quý I: Những điểm sáng (31/03)
Để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (21/03)
Nghị quyết Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà Nhà nước tại doanh nghiệp (10/03)
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện
Giá vàng
Loại Mua Bán
Tỉ giá ngoại tệ
Loại Mua Bán
Chỉ số chứng khoán
Thời tiết
Hà Nội 28°C
Hải Phòng 28°C
Huế 28°C
TP.Hồ Chí Minh 30°C
Ðà Nẵng 28°C