Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeĐiểm nóngBa đột phá trong chiến lược phát triển
Phát huy nhân tố con người để phát triển bền vững
(08/09/2010)
Con người, với nguồn tiềm năng trí tuệ vô tận, là nguồn lực quyết định, là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Trong bất kỳ thời đại nào, con người vẫn luôn là lực lượng sản xuất cơ bản, hàng đầu của toàn xã hội, giữ vị trí trung tâm trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Con người ngày càng thể hiện rõ vai trò là “chủ thể của mọi sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hoá, mọi nền văn minh của các quốc gia”.

Con người, với nguồn tiềm năng trí tuệ vô tận, là nguồn lực quyết định, là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Trong bất kỳ thời đại nào, con người vẫn luôn là lực lượng sản xuất cơ bản, hàng đầu của toàn xã hội, giữ vị trí trung tâm trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Con người ngày càng thể hiện rõ vai trò là “chủ thể của mọi sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hoá, mọi nền văn minh của các quốc gia”. Ngày nay, nhờ các tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, các máy móc thiết bị và công nghệ hiện đại ra đời đã giải phóng phần nào sức lao động của con người, cả lao động thủ công lẫn lao động trí óc. Nhờ đó, năng suất lao động tăng lên gấp nhiều lần. Mặc dù vậy, những thành tựu khoa học đó không thể xóa nhòa vai trò của con người cũng như thay thế vai trò của con người trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia, dân tộc. Trí tuệ con người vẫn luôn có sức mạnh áp đảo. Những tư duy máy móc, trí tuệ nhân tạo dù phát triển đến đâu, dưới hình thức hoàn hảo như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là kết quả của hoạt động trí tuệ của con người. Mọi máy móc dù hoàn thiện, dù thông minh đến đâu cũng chỉ là kẻ trung gian cho hoạt động của con người. Do đó con người luôn luôn đã, đang và vẫn sẽ là chủ thể duy nhất của mọi hoạt động trong xã hội.

MỤC LỤC

A. Những nhận thức tổng quát và kinh nghiệm một số nước

I. Nhân tố con người là gì?

1. Con người trong thời hiện đại là ai?

2. Tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế và trong xã hội hiện đại

II. Phát triển nhân tố con người

1. Phát triển con người một cách toàn diện

2. Phát triển nguồn nhân lực

III. Kinh nghiệm một số nước trong phát triển nhân tố con người

1. Kinh nghiệm của Thụy Điển trong việc phát triển nhân tố con người

2. Kinh nghiệm của Mỹ trong việc phát triển nhân tố con người

3. Kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc phát triển nhân tố con người

4. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc phát triển nhân tố con người

B. Nhân tố con người trong công cuộc phát triển ở Việt Nam

I. Phát triển nguồn nhân lực trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam

1. Một số thành tựu về phát triển nguồn nhân lực

2. Một số hạn chế về phát triển nguồn nhân lực

3. Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực

II. Phát triển con người trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam

1. Thành tựu về phát triển con người

2. Một số hạn chế trong quá trình phát triển con người

3. Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển nhân tố con người


Nguồn: VNEP, tháng 12/2009
Related news Send email Print [Back]
 
Môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả và một số vấn đề tồn tại (06/19/2017)
Những nội dung chính trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta (08/28/2015)
Cải cách các thể chế kinh tế Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường (01/28/2015)
Những cải cách thế chế tạo nên sự khác biệt của năm 2014 (01/28/2015)
Cải cách thể chế kinh tế để đổi mới doanh nghiệp nhà nước (01/07/2015)
Năm 2014 - Cải cách thể chế tạo nên sự khác biệt (01/05/2015)
Ba đột phá thể chế cần có để phát triển doanh nghiệp (05/06/2014)
Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: Lý luận, thực tiễn và giải pháp (03/03/2014)
Chất lượng thể chế đang ở đâu? (02/24/2014)
Cần những giải pháp đột phá! (02/21/2014)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications