Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeĐiểm nóngBa đột phá trong chiến lược phát triển
Vai trò của giáo dục và đào tạo trong xây dựng nguồn nhân lực và bảo đảm công bằng xã hội
(12/26/2013)

Trong thực tế hoạt động phát triển nguồn nhân lực có thể được xem xét trên 3 nội dung là giáo dục đào tạo và phát triển. Giáo dục là những hoạt động học tập giúp cho con người bước vào một nghề nghiệp hoặc chuyển sang một nghề khác thích hợp hơn trong tương lai. Đào tạo là những hoạt động học tập nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, trình độ lành nghề nhằm giúp người lao động thực hiện công việc hiện tại của họ tốt hơn. Phát triển là những hoạt động học tập định hướng và chuẩn bị cho người lao động tiếp cận với sự thay đổi của tổ chức và bắt kịp với nhịp độ thay đổi đó khi tổ chức thay đổi và phát triển hoặc nhằm phát triển sâu hơn kỹ năng làm việc của người lao động.


 MỤC LỤC

 

 

I.    GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRONG XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC

I.1. Vai trò của giáo dục và đào tạo trong xây dựng nguồn nhân lực

I.2. Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam

II.   GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRONG ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG XÃ HỘI

II.1. Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với đảm bảo công bằng xã hội

II.2. Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với đảm bảo công bằng xã hội tại Việt Nam.

III. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRONG VIỆC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM

III.1. Chính sách phát triển giáo dục – đào tạo nhằm xây dựng nguồn nhân lực và đảm bảo công bằng xã hội tại Việt Nam

III. 2. Thực trạng chất lượng giáo dục – đào tạo tại Việt Nam

IV. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG XÃ HỘI

IV.1. Kinh nghiệm Phần Lan

IV.2. Kinh nghiệm Hàn Quốc

V.  MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM

V.1 Yêu cầu đối với giáo dục – đào tạo trong bối cảnh CNH – HĐH đất nước

V.2. Một số giải pháp đáp ứng yêu cầu đối với giáo dục và đào tạo

SUMMARY: THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND SOCIAL EQUITY ASSURANCE

 

Xem chi tiết


Nguồn: FES - Trung tâm Thông tin Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Related news Send email Print [Back]
 
Môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả và một số vấn đề tồn tại (06/19/2017)
Những nội dung chính trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta (08/28/2015)
Cải cách các thể chế kinh tế Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường (01/28/2015)
Những cải cách thế chế tạo nên sự khác biệt của năm 2014 (01/28/2015)
Cải cách thể chế kinh tế để đổi mới doanh nghiệp nhà nước (01/07/2015)
Năm 2014 - Cải cách thể chế tạo nên sự khác biệt (01/05/2015)
Ba đột phá thể chế cần có để phát triển doanh nghiệp (05/06/2014)
Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: Lý luận, thực tiễn và giải pháp (03/03/2014)
Chất lượng thể chế đang ở đâu? (02/24/2014)
Cần những giải pháp đột phá! (02/21/2014)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications