Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeNông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Kinh tế nông thôn ở Việt Nam: Vai trò và định hướng phát triển trong thời gian tới
(08/29/2014)

Sản xuất nông nghiệp đã có sự tăng trưởng khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, bước đầu đã hình thành một nền sản xuất hàng hóa,nhiều vùng chuyên canh, một số hàng nông sản đã được thị trường thế giới biết đến và khẳng định vị thế. Đặc biệt, khối lượng và giá trị sản phẩm do nông nghiệp làm ra không ngừng tăng lên, nhờ đó nông nghiệp đã góp phần quan trọng vào ổn định và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập.


MỤC LỤC

1.1              . Vai trò của kinh tế nông thôn Việt Nam

1.1.1 Nông nghiệp có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế

1.1.2 Cơ cấu kinh tế nông thôn có sự chuyển dịch tích cực

1.1.3 Đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia nhưng vẫn duy trì được tốc độ tăng xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản

1.1.4 Huy động được đáng kể nguồn lực xã hội đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn

1.1.5. Kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện và nâng cấp đáng kể

1.1.6. Công tác XĐGN đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện

1.1.7 Thách thức đối với phát triển kinh tế nông thôn thời gian tới

1.2. Định hướng phát triển của kinh tế nông thôn thời gian tới

1.2.1 Bối cảnh trong nước và quốc tế

1.2.2 Định hướng phát triển của kinh tế nông thôn Việt Nam thời gian tới

 

Xem Chi tiết

Nguồn: Trung tâm Thông tin – Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Related news Send email Print [Back]
 
Báo cáo rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo (05/08/2017)
TIẾP CẬN DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA (02/17/2017)
Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm vừa qua (03/02/2015)
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh mới (03/02/2015)
Để phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (01/27/2015)
Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế thế giới (08/29/2014)
Cần đột phá thể chế phát triển nông nghiệp (03/27/2014)
Bàn thêm về tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (03/13/2014)
Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: Đâu là nút thắt của các “nút thắt”? (03/05/2014)
Chính sách khắc phục hậu quả lũ lụt cho hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại Hà Tĩnh sau trận lũ kép 2010 (09/06/2013)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications