Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeNông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
TIẾP CẬN DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
(02/17/2017)
Nội dung bài viết này sẽ tập trung phản ánh thực trạng hệ thống khuyến nông ở Việt Nam và thực trạng tiếp cận dịch vụ khuyến nông, khuyến ngư của hộ dân ở Việt Nam qua kết quả 3 đợt điều tra vào năm 2010 (điều tra 3.200 hộ), năm 2012 (điều tra 3.700 hộ) và năm 2014 (điều tra 3.700 hộ) trên địa bàn 12 tỉnh
Xem nội dung chi tiết Tại đây

Nguồn: Cổng thông tin kinh tế Việt Nam, VNEP.ORG.VN
Related news Send email Print [Back]
 
Báo cáo rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo (05/08/2017)
Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm vừa qua (03/02/2015)
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh mới (03/02/2015)
Để phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (01/27/2015)
Kinh tế nông thôn ở Việt Nam: Vai trò và định hướng phát triển trong thời gian tới (08/29/2014)
Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế thế giới (08/29/2014)
Cần đột phá thể chế phát triển nông nghiệp (03/27/2014)
Bàn thêm về tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (03/13/2014)
Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: Đâu là nút thắt của các “nút thắt”? (03/05/2014)
Chính sách khắc phục hậu quả lũ lụt cho hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại Hà Tĩnh sau trận lũ kép 2010 (09/06/2013)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications