Đăng ký   |    English
Trang chủNông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
TIẾP CẬN DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
(17/02/2017)
Nội dung bài viết này sẽ tập trung phản ánh thực trạng hệ thống khuyến nông ở Việt Nam và thực trạng tiếp cận dịch vụ khuyến nông, khuyến ngư của hộ dân ở Việt Nam qua kết quả 3 đợt điều tra vào năm 2010 (điều tra 3.200 hộ), năm 2012 (điều tra 3.700 hộ) và năm 2014 (điều tra 3.700 hộ) trên địa bàn 12 tỉnh
Xem nội dung chi tiết Tại đây

Nguồn: Cổng thông tin kinh tế Việt Nam, VNEP.ORG.VN
Các tin liên quan Gửi email In [Quay lại]
 
Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm vừa qua (02/03/2015)
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh mới (02/03/2015)
Để phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (27/01/2015)
Kinh tế nông thôn ở Việt Nam: Vai trò và định hướng phát triển trong thời gian tới (29/08/2014)
Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế thế giới (29/08/2014)
Cần đột phá thể chế phát triển nông nghiệp (27/03/2014)
Bàn thêm về tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (13/03/2014)
Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: Đâu là nút thắt của các “nút thắt”? (05/03/2014)
Chính sách khắc phục hậu quả lũ lụt cho hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại Hà Tĩnh sau trận lũ kép 2010 (06/09/2013)
Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả Điều tra hộ gia đình năm 2012 tại 12 tỉnh (14/08/2013)
1 2
Tin nổi bật
Hội nghị Trung ương 5 sẽ ra nghị quyết về kinh tế tư nhân
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương: Chưa đảm bảo tính minh bạch
Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
9 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2017 (20/10)
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện