Đăng ký   |    English
Trang chủPhát triển bền vững
Một số vấn đề về cải thiện cơ cấu và đổi mới chính sách đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam
(02/03/2015)

Trong số nhiều biện pháp nhằm góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chú trọng phát triển theo chiều sâu, dựa vào tăng năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, trong lĩnh vực đầu tư, Việt Nam nhấn mạnh vai trò đầu tư công đóng vai trò thu hút đầu tư tư nhân và góp phần làm tăng năng suất các khu vực khác, đồng thời  khuyến khích phát triển khu vực dân doanh trở thành động lực tăng trưởng bền vững.


NỘI DUNG

1. Bối cảnh

2. Cơ cấu đầu tư giai đoạn 2005-2013

2.1 Cơ cấu đầu tư theo thành phần kinh tế

2.2. Cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế

3.  Những hạn chế nổi cộm trong cơ cấu, chính sách đầu tư

3.1. Cơ cấu đầu tư hiện tại còn bất hợp lí, tỉ trọng đầu tư nhà nước còn cao trong tổng đầu tư xã hội

3.2. Huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư còn nhiều bất cập, kém hiệu quả

3.3. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển

3.4. Bố trí đầu tư còn dàn trải, phân tán

3.5.  Lãng phí, thất thoát trong đầu tư còn lớn

4. Một số đề xuất giải pháp

4.1. Nhóm giải pháp về điều chỉnh cơ cấu đầu tư

4.2. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường kỷ luật thực thi quy hoạch, đảm bảo gắn kết chiến lược với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

4.3. Nhóm giải pháp về tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, minh bạch thông tin, đánh giá và kiểm toán các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước


Xem chi tiết

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Các tin liên quan Gửi email In [Quay lại]
 
Những cải cách thế chế tạo nên sự khác biệt của năm 2014 (28/01/2015)
Những vấn đề đặt ra đối với an sinh xã hội từ công tác tái định cư tại các công trình thủy điện (19/01/2015)
Chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh tái cấu trúc mô hình tăng trưởng (18/08/2014)
Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam (phần 2) (05/05/2014)
Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam (Phần 1) (13/03/2014)
Mở cửa tư duy để hưng thịnh nước nhà (06/03/2014)
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2011- 2015: Một chặng đường, nhiều giải pháp (25/02/2014)
Bàn về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam (06/02) (06/02/2014)
Phục hồi tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế: Cơ hội và thách thức (16/01/2014)
Chính sách tăng trưởng trong mối quan hệ với phân phối thu nhập: Thực tiễn qua khảo sát ở một số tỉnh (10/01/2014)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Hội nghị Trung ương 5 sẽ ra nghị quyết về kinh tế tư nhân
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương: Chưa đảm bảo tính minh bạch
Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
9 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2017 (20/10)
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện