Đăng ký   |    'vi-vn'
HomePhát triển bền vững
Một số vấn đề về cải thiện cơ cấu và đổi mới chính sách đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam
(03/02/2015)

Trong số nhiều biện pháp nhằm góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chú trọng phát triển theo chiều sâu, dựa vào tăng năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, trong lĩnh vực đầu tư, Việt Nam nhấn mạnh vai trò đầu tư công đóng vai trò thu hút đầu tư tư nhân và góp phần làm tăng năng suất các khu vực khác, đồng thời  khuyến khích phát triển khu vực dân doanh trở thành động lực tăng trưởng bền vững.


NỘI DUNG

1. Bối cảnh

2. Cơ cấu đầu tư giai đoạn 2005-2013

2.1 Cơ cấu đầu tư theo thành phần kinh tế

2.2. Cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế

3.  Những hạn chế nổi cộm trong cơ cấu, chính sách đầu tư

3.1. Cơ cấu đầu tư hiện tại còn bất hợp lí, tỉ trọng đầu tư nhà nước còn cao trong tổng đầu tư xã hội

3.2. Huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư còn nhiều bất cập, kém hiệu quả

3.3. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển

3.4. Bố trí đầu tư còn dàn trải, phân tán

3.5.  Lãng phí, thất thoát trong đầu tư còn lớn

4. Một số đề xuất giải pháp

4.1. Nhóm giải pháp về điều chỉnh cơ cấu đầu tư

4.2. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường kỷ luật thực thi quy hoạch, đảm bảo gắn kết chiến lược với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

4.3. Nhóm giải pháp về tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, minh bạch thông tin, đánh giá và kiểm toán các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước


Xem chi tiết

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Related news Send email Print [Back]
 
ĐBSCL trước những thách thức về phát triển bền vững (21/9) (09/21/2017)
Phân hạng doanh nghiệp xanh thông qua bộ chỉ số tăng trưởng xanh của doanh nghiệp sản xuất (GEI) (08/24/2017)
Những cải cách thế chế tạo nên sự khác biệt của năm 2014 (01/28/2015)
Những vấn đề đặt ra đối với an sinh xã hội từ công tác tái định cư tại các công trình thủy điện (01/19/2015)
Chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh tái cấu trúc mô hình tăng trưởng (08/18/2014)
Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam (phần 2) (05/05/2014)
Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam (Phần 1) (03/13/2014)
Mở cửa tư duy để hưng thịnh nước nhà (03/06/2014)
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2011- 2015: Một chặng đường, nhiều giải pháp (02/25/2014)
Bàn về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam (06/02) (02/06/2014)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications