Đăng ký   |    'vi-vn'
HomePhát triển bền vững
Xóa đói giảm nghèo
(09/06/2011)

Cho đến hôm nay, đói nghèo vẫn là nỗi ám ảnh thường trực đối với loài người. Nếu như các cuộc chiến tranh dù khốc liệt nhưng rồi trước sau cũng được giải quyết, những thảm họa do thiên tai, dịch bệnh gây ra từng bước cũng sẽ được khắc phục thì vấn đề nghèo đói của nhân loại lại là một vấn đề vừa cấp bách, vừa phức tạp lại như một căn bệnh kinh niên khó bề chạy chữa. Chuyên đề này sẽ phân tích khái quát tình hình xóa đói giảm nghèo trên thế giới và tại Việt Nam trong thời gian qua, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo trong thời gian tới.


MỤC LỤC

 

A – TÌNH HÌNH ĐÓI NGHÈO TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

I - Tình hình đói nghèo trên thế giới

1.     Tình hình đói trên thế giới

2.     Tình hình nghèo trên thế giới

II - Chủ trương của LHQ về xóa đói giảm nghèo trên thế giới

1.     Tiêu chuẩn về người đói – người nghèo

2.     Nhận định về nguyên nhân và tác hại của đói, nghèo

2.1.   Nguyên nhân của đói nghèo

2.2. Tác hại của đói nghèo

3.     Mục tiêu và chính sách xóa đói, giảm nghèo

III - Đánh giá các kết quả chung trên thế giới

1. Kết quả trong việc giảm số người bị đói

2.  Kết quả trong việc giảm số người nghèo

2.1. Trước khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu 2008

2.2.   Từ năm 2008 tới nay

IV – Kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo của một số nước

1.   Hàn Quốc

2.   Đài Loan

3.  Tuynidi

4. Mỹ Latinh và Caribê – trường hợp thành công Bolivia

B - TÌNH HÌNH NGHÈO ĐÓI VÀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT

NAM 

I. Nghèo đói và thực trạng nghèo đói ở Việt Nam

1. Chuẩn nghèo của Việt Nam

II. Nguyên nhân của nghèo đói ở Việt Nam

1. Mô hình tăng trưởng kinh tế chưa thực sự hợp lí

2. Chính sách tiền lương

3. Môi trường bị tàn phá và biến đổi khí hậu

4. Hạn chế về năng lực tổ chức, quản lý của bộ máy nhà nước các cấp.

5. Khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động đến tình trạng đói nghèo ở Việt Nam

6. Lạm phát, bất ổn kinh tế vĩ mô và tác động đến người nghèo

6.1. Lạm phát tác động đến người nghèo

6.2. Bất ổn kinh tế vĩ mô tác động đến người nghèo

III. Các chính sách và biện pháp xóa đói giảm nghèo

1. Một số chương trình xóa đói giảm nghèo tiêu biểu của Việt Nam

1.1. Chương trình 135

1.2. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010

1.3. Nghị quyết 80/NQ-CP về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2020

1.4. Các chương trình hỗ trợ người nghèo trước bất ổn kinh tế vĩ mô

2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

2.1. Tập trung vào chương trình xóa đói giảm nghèo cho 62 huyện nghèo

2.2. Đổi mới tư duy và phương pháp hoạch định và thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo đi đôi với năng lực mới và phương pháp mới của Đảng.

2.3. Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về xóa đói giảm nghèo và các mô hình xóa đói giảm nghèo có hiệu quả

2.4. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong khi triển khai chiến lược và chương trình xóa đói giảm nghèo nhằm chống tham nhũng, tham ô.

2.5. Cần có những chính sách hợp lí về sử dụng các yếu tố sản xuất           

2.6. Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế

2. Tình hình nghèo đói ở Việt NamNguồn: VNEP, tháng 09/2010Related news Send email Print [Back]
 
ĐBSCL trước những thách thức về phát triển bền vững (21/9) (09/21/2017)
Phân hạng doanh nghiệp xanh thông qua bộ chỉ số tăng trưởng xanh của doanh nghiệp sản xuất (GEI) (08/24/2017)
Một số vấn đề về cải thiện cơ cấu và đổi mới chính sách đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam (03/02/2015)
Những cải cách thế chế tạo nên sự khác biệt của năm 2014 (01/28/2015)
Những vấn đề đặt ra đối với an sinh xã hội từ công tác tái định cư tại các công trình thủy điện (01/19/2015)
Chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh tái cấu trúc mô hình tăng trưởng (08/18/2014)
Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam (phần 2) (05/05/2014)
Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam (Phần 1) (03/13/2014)
Mở cửa tư duy để hưng thịnh nước nhà (03/06/2014)
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2011- 2015: Một chặng đường, nhiều giải pháp (02/25/2014)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications