Đăng ký   |    English
Trang chủPhát triển bền vững
Một số vấn đề về cải thiện cơ cấu và đổi mới chính sách đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam

Trong số nhiều biện pháp nhằm góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chú trọng phát triển theo chiều sâu, dựa vào tăng năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, trong lĩnh vực đầu tư, Việt Nam nhấn mạnh vai trò đầu tư công đóng vai trò thu hút đầu tư tư nhân và góp phần làm tăng năng suất các khu vực khác, đồng thời  khuyến khích phát triển khu vực dân doanh trở thành động lực tăng trưởng bền vững.

Những cải cách thế chế tạo nên sự khác biệt của năm 2014

Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định cải cách thể chế là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, tiếp sau Hiến pháp năm 2013, có thể nói, 2014 là năm của cải cách thể chế với hang loạt các thay đổi tạo nên sự khác biệt về chất của thể chế kinh tế; dự kiến mang lại những tác động  to lớn và tích cực đối với môi trường kinh doanh mà cộng đồng doanh nghiệp đã mong đợi tự lâu.

Những vấn đề đặt ra đối với an sinh xã hội từ công tác tái định cư tại các công trình thủy điện

Bài viết này không đi sâu phân tích những kết quả cụ thể của công tác di dân, tái định cư của các công trình thủy điện cụ thể mà chỉ muốn đề cập đến một số nguyên nhân chính yếu đã tồn tại và được thực thi chưa hiệu quả của chúng đối với đới sống nhân dân các khu vực di dân và tái định cư, sự chưa hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội các vùng tái định cư nói chung. Từ đó rút ra những vấn đề và khuyến nghị nhằm đảm bảo an sinh xã hội đối với dân cư tại đây.


Chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh tái cấu trúc mô hình tăng trưởng

An sinh xã hội (ASXH) được xác định là một bộ phận quan trọng của chính sách xã hội, nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bảo đảm an sinh xã hội là điều kiện để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường, phản ánh bản chất tốt đẹp của chế độ.

Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam (phần 2)

Trong số 2 (592) 2014, Tạp chí Tài chính đã đăng tải các phương trình dự báo lạm phát tăng trưởng và các phân tích xung quanh vấn đề đó. Trong kỳ này, Tạp chí Tài chính tiếp tục đăng những đề xuất của tác giả sau công trình nghiên cứu mối quan hệ giữa lạm phát – tăng trưởng – đầu tư nhằm xây dựng chính sách quản lý tổng cầu ở Việt Nam.

Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam (Phần 1)

Trong mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng của Việt Nam, đầu tư là biến số quyết định tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát CPI, mức nhập siêu, cũng như quy mô thu Ngân sách Nhà nước (NSNN). Mô hình định lượng về mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư (GISI) tại Việt Nam được đề xuất trong bài viết này cho thấy, để đạt được sự tăng trưởng kinh tế bền vững, tốc độ tăng đầu tư cần tương đương với tốc độ tăng trưởng GDP. Hơn nữa, với mức lạm phát mục tiêu đề ra càng thấp bao nhiêu, thì tốc độ tăng trưởng GDP bền vững của nền kinh tế sẽ càng cao bấy nhiêu.

Mở cửa tư duy để hưng thịnh nước nhà

Hiện nay, bài toán kinh tế Việt Nam đang được giải với nhiều phương thức: tái cấu trúc nền kinh tế, định hướng phát triển ngành nghề, hợp tác quốc tế... nhưng xem ra vẫn là chưa đủ. Bởi, quan trọng là sau đó phải biết làm thế nào, làm ở đâu và ai làm?

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2011- 2015: Một chặng đường, nhiều giải pháp

Tăng trưởng kinh tế là vấn đề quan trọng nhất trong các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của một quốc gia. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 đã được Đảng và Nhà nước xác định cụ thể, đồng thời có các giải pháp nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, tạo đà cho giai đoạn 2016 - 2020.

Bàn về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam (06/02)

TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch

Quỹ đạo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm từ 7%-8% xuống còn 5%-6% trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới. Về nguyên nhân của sự suy giảm, một số chuyên gia nhận định, tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới hiện tại là nguyên nhân chính, trong khi số khác lại cho rằng, do mô hình tăng trưởng không còn động lực. Tác giả bài viết làm rõ thêm về các nguyên nhân này.

Phục hồi tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế: Cơ hội và thách thức

Cổng Thông tin Kinh tế Việt Nam (VNEP) trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Kỷ yếu Diễn đàn: "Phục hồi tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế: Cơ hội và thách thức". Các tham luận tại diễn đàn là nguồn thông tin hữu ích cho Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trong quá trình xây dựng, tham vấn, tư vấn cơ chế, chính sách,... phục vụ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu khu vực Doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công,...

Các tin liên quan
 
Chính sách tăng trưởng trong mối quan hệ với phân phối thu nhập: Thực tiễn qua khảo sát ở một số tỉnh (10/01/2014)
Vai trò của giáo dục và đào tạo trong xây dựng nguồn nhân lực và bảo đảm công bằng xã hội (26/12/2013)
Tái cơ cấu kinh tế: Một năm nhìn lại (26/12/2013)
Khả năng phục hồi kinh tế - Cơ hội và thách thức (12/12/2013)
Tái cơ cấu kinh tế: Một vài quan sát về kết quả và vấn đề (12/12/2013)
Vai trò của khu vực tư nhân trong phục hồi tăng trưởng ở Việt Nam (12/12/2013)
Những chính sách trọng cung nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn (12/12/2013)
Phân tích định lượng tác động của chính sách kích cầu đối với tăng trưởng và lạm phát (12/12/2013)
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Các vấn đề đặt ra và giải pháp (04/12/2013)
Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam: Thực trạng và thách thức (20/08/2013)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Hội nghị Trung ương 5 sẽ ra nghị quyết về kinh tế tư nhân
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương: Chưa đảm bảo tính minh bạch
Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
9 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2017 (20/10)
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện