Đăng ký   |    'vi-vn'
HomePhát triển các loại thị trường
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NÂNG CAO TÍNH ĐỘC LẬP CỦA ĐƠN VỊ ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC VÀ ĐƠN VỊ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN, GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NHẰM THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH
(02/17/2017)

Cơ quan điều tiết đóng một vai trò quan trọng giúp Chính phủ quản lý, giám sát các ngành, lĩnh vực thiết yếu trong nền kinh tế nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô đã đề ra và đảm bảo sự công bằng và quyền lợi đối với người tiêu dùng. 


Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam - VNEP.ORG.VN
Related news Send email Print [Back]
 
Phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong cải cách thị trường điện cạnh tranh: Kinh nghiệm của CHLB Đức và một số kiến nghị (02/17/2017)
Khu vực phi chính thức - nhìn từ góc độ lao động (30/3) (03/30/2016)
Vì sao các “ông lớn” bán lẻ truyền thống “đua nhau” đóng cửa hàng? (20/01) (01/20/2016)
Tăng cường quản lý đất đai để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay (01/22/2015)
Tái cơ cấu hệ thống giám sát thị trường tài chính Việt Nam (09/04/2014)
Một số giải pháp phát triển thị trường hàng hóa trong nước (06/20/2014)
Thực trạng về hàng Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam, cơ chế, chính sách đối với người tiêu dùng và những vấn đề đặt ra (12/27/2013)
Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc khuyến khích tiêu dùng hàng sản xuất trong nước (12/27/2013)
Coi trong phát triển thị trường tiêu dùng nội địa (05/14/2010)
Thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp (06/08/2009)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications