Đăng ký   |    'vi-vn'
HomePhát triển các loại thị trường
Tái cơ cấu hệ thống giám sát thị trường tài chính Việt Nam
(09/04/2014)

Những yếu kém trong giám sát tài chính là một nguyên nhân chính dẫn đến những bất ổn tài chính và khủng hoảng tài chính ở các nước thuộc mọi trình độ phát triển khác nhau trong hai thập niên gần đây.  Tại Việt Nam, trong thời gian tới, tái cơ cấu hệ thống giám sát thị trường tài chính là một lĩnh vực quan trọng quyết định thành bại của công cuộc tái cơ cấu kinh tế, trong đó có tái cơ cấu hệ thống tài chính và doanh nghiệp nhà nước.


Mục lục

1.     Đặt vấn đề

2.Cơ sở lý luận cơ bản và khung khổ phân tích

3. Đánh giá thành tựu chính trong đổi mới hệ thống giám sát thị trường tài chính Việt Nam trong thời gian qua

3.1 Thành tựu phát triển TTTC

3.2 Thành tựu đổi mới hệ thống giám sát TTTC

4. Bất cập, yếu kém của hệ thống giám sát tài chính Việt Nam

4.1 Bất cập, yếu kém của hệ thống giám sát tài chính nói chung

4.2 Bất cập, yếu kém của giám sát từng thị trường cấu thành

4.2.1 Thị trường tín dụng ngân hàng

4.2.2 Thị trường chứng khoán

5. Một số định hướng tái cơ cấu hệ thống giám sát tài chính Việt Nam trong thời gian tới

 

Xem chi tiết

 

Tác giả: TS. Lê Xuân Sang

Nguồn: Tạp chí Quản lý Kinh tế SỐ 56(THÁNG 9+10/2013)

Related news Send email Print [Back]
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NÂNG CAO TÍNH ĐỘC LẬP CỦA ĐƠN VỊ ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC VÀ ĐƠN VỊ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN, GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NHẰM THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH (02/17/2017)
Phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong cải cách thị trường điện cạnh tranh: Kinh nghiệm của CHLB Đức và một số kiến nghị (02/17/2017)
Khu vực phi chính thức - nhìn từ góc độ lao động (30/3) (03/30/2016)
Vì sao các “ông lớn” bán lẻ truyền thống “đua nhau” đóng cửa hàng? (20/01) (01/20/2016)
Tăng cường quản lý đất đai để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay (01/22/2015)
Một số giải pháp phát triển thị trường hàng hóa trong nước (06/20/2014)
Thực trạng về hàng Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam, cơ chế, chính sách đối với người tiêu dùng và những vấn đề đặt ra (12/27/2013)
Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc khuyến khích tiêu dùng hàng sản xuất trong nước (12/27/2013)
Coi trong phát triển thị trường tiêu dùng nội địa (05/14/2010)
Thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp (06/08/2009)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications