Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeSố liệu thống kê
Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam
(07/29/2015)

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam vừa công bố bản báo cáo Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam ngày 20-7, trong đó phân tích bối cảnh quốc tế cùng cập nhật tiến độ cải cách và các thách thức đặt ra cho nền kinh tế. Kỳ báo cáo này cũng dành một phần quan trọng để phân tích về thị trường lao động, các quy định và thể chế thị trường lao động hiện đại ở Việt Nam.Related news Send email Print [Back]
 
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 (01/07/2016)
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12 năm 2015 (01/07/2016)
Tình hình kinh tế- xã hội 11 tháng năm 2015 (12/16/2015)
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11 năm 2015 (12/16/2015)
Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2015 (12/16/2015)
Tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2015 (10/27/2015)
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10 năm 2015 (10/27/2015)
Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2015 (10/27/2015)
Niên giám thống kê 2014 (10/27/2015)
Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2015 (08/28/2015)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications