Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeTin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Hội nghị Trung ương 5 sẽ ra nghị quyết về kinh tế tư nhân
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương: Chưa đảm bảo tính minh bạch
Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, chiều 7/11, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

9 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2017 (20/10)

Ngày 20/10, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 26 ngày và dự kiến họp phiên bế mạc vào chiều ngày 23/11/2016.

Xác định rõ nội hàm đổi mới mô hình tăng trưởng
Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII kết thúc cuối tuần qua đã bàn thảo và thông qua những nội dung quan trọng, bức thiết, trong đó có nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng.
Phó thủ tướng trực tiếp chỉ đạo chống rửa tiền
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, trong đó chỉ định Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Related news
 
Chính phủ chọn việc khó (25/8) (08/25/2016)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần đoạn tuyệt chính sách phi thị trường (08/10/2016)
Chính phủ yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn (06/15/2016)
Thủ tướng: Yêu cầu không tăng giá bán lẻ điện và phí BOT trong năm 2016 (06/02/2016)
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2016 (05/31/2016)
Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016 (05/04/2016)
Sẽ áp dụng án lệ trong phá sản doanh nghiệp (05/04/2016)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh (04/29/2016)
5 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016 (04/01/2016)
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2016 (02/02/2016)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications