Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeTổng quan tình hình kinh tế Việt Nam
Một số vấn đề nổi bật về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2011
(02/14/2012)

Thành công của công cuộc đổi mới đã tạo ra tiền đề quan trọng cho Việt nam nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đứng trước thách thức nghiêm trọng là nguy cơ tụt hậu. Muốn đuổi kịp các nước thì chúng ta phải tăng trưởng nhanh hơn nữa. Do đó, một trong những tiền đề quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nâng cao chất lượng thể chế và nâng cao vai trò của Chính phủ trong điều hành chính sách qua đó làm giảm đi lợi ích nhóm và phát huy vai trò của chính phủ trong ổn định vĩ mô.


MỤC LỤC

 

PHẦN I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ 2011

1. Bối cảnh kinh tế xã hội trong và ngoài nước

2.    Một số chính sách đáng chú ý trong điều hành nền kinh tế của Chính phủ trong năm 2011

3. Những điểm sáng của nền kinh tế trong năm 2011

3.1.    Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá

3.2.    Lạm phát giảm dần, cân đối tài chính vĩ mô có sự chuyển biến tích cực

3.3.    Sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ

3.4.    Xuất khẩu tăng mạnh

4.    Những vấn đề khó khăn của kinh tế năm 2011

4.1.    Tăng trưởng GDP sụt giảm

4.2.    Lạm phát tiếp tục ở mức cao và tác động mạnh đến sản xuất- kinh doanh và đời sống

4.3.    Sự lúng túng và bất cập trong cắt giảm đầu tư công

4.4.    Rủi ro trong hoạt động của hệ thống ngân hàng

4.5.    Vòng xoáy lãi suất – tỷ giá – lạm phát ngày càng nghiêm trọng

4.6.    Mất cân đối vĩ mô chưa được cải thiện

4.7.    Thị trường Bất động sản ảm đạm

4.8.    Tình trạng xuống dốc của thị trường chứng khoán

4.9.    Sự thiếu ổn định của thị trường vàng

4.10.  Nợ công cao đặt ra những cảnh báo ngày càng gay gắt

4.11.  Tụt hạng về năng lực cạnh tranh của Việt Nam

PHẦN II: NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ NỔI BẬT

1.    Ba mặt của phát triển bền vững

1.1 . Tăng trưởng kinh tế

1.2.    Công bằng xã hội

1.3.    Gìn giữ môi trường

2. Ba khâu đột phá

2.1.    Cải cách hệ thống thể chế kinh tế và quản lý kinh tế

2.2.    Bồi dưỡng và động viên nguồn nhân lực, phát huy nhân tố con người

2.3.    Nâng cao kết cấu hạ tầng

3. Thay đổi mô hình phát triển

4. Ba công việc tái cấu trúc

4.1. Tái cấu trúc đầu tư, trọng tâm là đầu tư công

4.2. Cơ cấu lại hệ thống tài chính, trọng tâm là hệ thống ngân hàng

4.3. Tái cấu trúc DNNN, trọng tâm là các TĐKT và TCT  nhà nước

5. Tình hình phòng, chống tham nhũng

6. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân


Nguồn: VNEP, tháng 02/2012


Send email Print [Back]
 
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications